2010/1. szám

Téma Szerző Cím
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Szerkesztőség SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE Sticz László A HADFELSZERELÉS FEJLESZTÉS ÉS A HM ALAPÍTÁSÚ ÉS FELÜGYELETŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA AZ INTEGRÁLT LOGISZTIKAI RENDSZER MUNKAFOLYAMATAI TÜKRÉBEN
Oláh János A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA
Horváth József–Gasparics Péter SZERVEZETI TAGOLTSÁG, MŰKÖDÉSI INTEGRITÁS, STRATÉGIAI GONDOLKODÁS
Gáspár Tibor A LOGISZTIKA JÖVŐJE – A JÖVŐ LOGISZTIKÁJA
Réti Tamás GONDOLATOK A LOGISZTIKA ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA TARTALMÁRÓL I. RÉSZ Az inverz logisztikáról általában
A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA Pellek Sándor SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS A NATO MULTINACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERÉBEN Afganisztánban szerzett klinikai igazgatói tapasztaltok a német ROLE 3-as kabuli kórházban, az ISAF műveletek során
Bencsik István KIKÉPZÉS–FELKÉSZÍTÉS A KATONAI FELSŐOKTATÁS SZAK- ÉS SZAKIRÁNYREFERENSEI FELADAT- ÉS JOGKÖRÉRŐL SZÓLÓ HM UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ TANULMÁNY (-OK) SZINOPSZISA (JAVASOLT TARTALMI KÖVETELMÉNYE)
Bencsik István A HADERŐ LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KATONAI FELSŐOKTATÁS SZAK- ÉS SZAKIRÁNYREFERENSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALT ELEMZÉSE ÉS A KORSZERŰSÍTÉSRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK (Előterjesztés a HM FLÜ Tudományos Tanácsa részére)
Baráth István A HM FLÜ ÉS AZ MH ÖHP KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A KATONAI FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN, VALAMINT A LOGISZTIKAI CSAPATKIKÉPZÉS ÉS AZ INTÉZMÉNYI KÉPZÉS KAPCSOLATÁNAK RENDSZERE
Báthy Sándor A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN
SZAKTÖRTÉNET Gáspár Tibor AZ ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
Turcsányi Károly–Hegedűs Ernő A NAPÓLEONI HADERŐ MANŐVEREZŐ HADVISELÉSE I. RÉSZ. -az önálló alkalmazásra képes lovasság megteremtése és a fogatolt ellátás alkalmazása-
FÓRUM Szalai Petra AZ EURÓPAI VÉDELMI KÉPESSÉGEK ÉS A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG
Gáspár Tibor HOZZÁSZÓLÁS „AZ INTEGRÁLT LOGISZTIKAI RENDSZER SZERVEZETEI ÉS MUNKAFOLYAMATAI” CÍMŰ CIKKHEZ
HÍREK-INFORMÁCIÓK Németh Ernő HÍREK-INFORMÁCIÓK
ÖSSZEVONT TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztőség A 2009. évi 1-2. szám rovatonkénti jegyzéke (2009. 3-4. szám nem készült)
TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztőség TARTALOMJEGYZÉK