2006/2. szám

Téma Szerző Cím
Előszó Jároscsák Miklós 2006. évi pályázati felhívás
Elmélet Briák Ottó Az új Országvédelmi Tervező rendszer (OVTR) sajátos hatásainak elemzése (A konferencia folytatódik)
Tóth Bálint, Helmeczi Gusztáv Védelmi követelmények a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedési területén
Fábos Róbert Operációkutatás, az elfeledet tudomány a logisztikában (logisztikai cél elérése érdekében)
Trembecky László Outsourcing mint lehetőség a Magyar Honvédségben
Szaklogisztika Lengyel András Logisztikai támogatás egyes feladatainak kihelyezése nemzetgazdasági szereplőkhöz
Zsiborás János, Dobos Rezső Az egységes tervezés megvalósulása a BNT tervezés-módszertani útmutatójában II. rész
Kertai László, Szatmári Gábor Belsőkártyás üzemanyag tankoló és gépjármű menetlevél kezelő rendszer
Hautzinger Gyula, Bakó Antal A nemzetközi (Lengyel) Közép-dél hadosztály logisztikai támogatása a Magyar Szállítózászlóalj részvételével a koalíciós erők "Iraki Szabadság" műveletében (2003. szeptember 03. - 2004. december között. I. rész
Réti Tamás A humán anyagnem normarendszerének sajátosságai, felépítése, fejlesztési irányai
Gerebenics József A Magyar Honvédség logisztikai gazdálkodási szakterületén érintett állomány képzési-kiképzési rendszerének bemutatása I. rész
Szaktörténet Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő A Brit- és az Amerikai lágideszant fegyvernem alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1936-1945.) II. rész
Könyvszemle Lits Gábor A harcbavetés támogatása "mindig és mindenütt", A 100. logisztikai dandár; Kimenteni, elvontatni, a harci-technikai biztosítás egyik fontos feladata 
Kaufmann János Az MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség kiadásában megjelenő "Tájékoztató 2006/2. számában közölt fontosabb külföldi repülő szakmai cikkek és információk fordításainak rövid ismertetése
Tájékoztató Scheiber József A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársasága (HM EI Zrt.)