2005/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Impresszum Szerkesztő bizottság
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Kristóf Tamás Az erőforrás és költségtervezés jövőbeni gyakorlatának elméleti-módszertani megalapozása. II. RÉSZ.
Briák Andrea Gondolatok az országos védelmi tervező rendszer módszertani kérdéseiről.
Szaklogisztika Zsiborás János, Dobos Rezső Az egységes tervezés megvalósulása a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési módszertani útmutatójában. I. RÉSZ.
Réti Tamás Ideiglenes kikötői létesítmények alkalmazása NATO műveletekben, multinacionális logisztikai környezetben.
Tóth Bálint, Helmeczi Gusztáv A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Védelmi (honvédelmi) felkészülésének feladatai, irányítási rendje.
Horváth Tibor Az újonnan rendszeresített repülő-hajózó öltözet.
Szászi Gábor Veszélyes áruk szállításának szabályozása az MH-ban.
Jósvai Attila A Magyar Honvédség élelmezési szakanyag ellátásának új rendszere.
Szaktörténet Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő A Német légideszant fegyvernem alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1933-1945) II. RÉSZ.
Ősi Gyula A Weiss Manfréd kombinát működésének mozgató rugói és gyártmányai a béketermelés és a gazdasági válság időszakában (1919 – 1933).
Kiképzés-felk. Lengyel András Az önkéntes haderő létrehozásának logisztikai vetületei.
Könyvszemle Lits Gábor Gépjárművel aknák elleni védelme.
Kaufmann János A Repülő Műszaki Szolgálatfőnökség kiadásában megjelenő „Tájékoztató” 2005. 4. számában közölt fontosabb külföldi repülő szakmai cikkek és információk rövid ismertetése.
Tájékoztató Antal Mihály A Német ruházati szolgálat privatizációjának történeti áttekintése, tapasztalatai.
Németh Ernő Tájékoztató a 2005. évi logisztikai rendezvényekről, eseményekről.
Jároscsák Miklós Tájékoztató a 2005. évi pályázatok eredményeiről.
Tartalomjegyzék Szerkesztőség TARTALOMJEGYZÉK