2005/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Impresszum Szerkesztő bizottság
A tartalomból A tartalomból
Előszó Gáspár Tibor Számvetés 2004-ről, kilátásaink 2005-re
Jároscsák Miklós A 2004. évi pályázatok értéke
Elmélet Briák Ottó A kockázatelemzés bevezetésének lehetőségei a honvédelmi tárca gazdálkodási rendszerében
Szarvas László  A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat feladatrendszerének átalakulása a NATO tagság következtében I. RÉSZ.
Bittner István, Schmidt Zoltán Az új fogyasztói logisztikai rendszer kialakítása a haderő-átalakítás tükrében
Mezey Gyula A hosszú távú védelmi tervezésről
Szaklogisztika Rovács Gábor Képesség -és feladattervezés a tárca Védelmi Tervező Rendszer (TVTR) Képesség -és Feladat Tervező Alrendszer (KFTAR) tervezési folyamatában
Matos István, Tarcsai János A Nemzeti Támogatás
Ébert László Egy nagyhatalom – Oroszország – szabályozási, ellenőrzési rendszere a fegyvergyártás és kereskedelem területén
Vasvári Tibor A légierő logisztikai képességeinek átalakulása és jelenlegi helyzete
SZAKTÖRTÉNET Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő A szovjet légideszant fegyvernem alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1930-1945) II. RÉSZ.
Horváth Attila A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a helyreállítás tapasztalatai 1944-1947
Kiképzés-felk. Lovász Zoltán Válságban a logisztikai tisztképzés
Kiképzés-felk. Rádli Tibor Az Európai Unió Kutatási Programjaiba történő bekapcsolódás és a részvétel lehetőségei
Könyvszemle Lits Gábor A Német Hadsereg szárazföldi erőinek Támogató Parancsnoksága
Kaufmann János Az MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség kiadásában megjelenő „Tájékoztató” 2005. 1. számában közölt fontosabb külföldi repülő szakmai cikkek és információk fordításainak rövid ismertetése
Tájékoztató Németh Ernő Katonai Logisztikusok Napja rendezvénysorozatról
Turcsányi Károly A Lektori Bizottság tájékoztatója
Szerkesztőség Összevont tartalomjegyzék 2004. évi cikkek (1. – 4. szám) rovatonkénti jegyzéke
Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK