2004/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Impresszum Szerkesztő bizottság
A tartalomból A tartalomból
Előszó Pályázati felhívás
Elmélet Briák Ottó A haderő-fejlesztési programok védelmében
Jároscsák Miklós Új koncepció a Honvédelmi Miniszté-rium Védelmi Szakfeladatrendje kialakítására és alkalmazására
Balla Tibor A hatékonyság és a katonai logisztika kapcsolata II. RÉSZ.
Lovász Zoltán Az üzembentartás doktrínális kérdései II: RÉSZ.
Vasvári András Informatikai üzemeltetői és fenntartási feladatok néhány kérdése
Szaklogisztika Réger Béla, Trembeczky László A hadműveleti felvonulás és a Befogadó Nemzeti Támogatás időszerű kérdései a NATO logisztikai doktrínák fejlődésének tükrében
Lakatos Szilárd A Net Stock rendszer megjelenése a logisztikában
Gyarmati József A haditechnikai eszközök összehasonlí-tásának módszertana
Piros Ottó Katonai szállító gépjárművek
Ébert László Az állami szabályozás és kereskedői szabadság viszonya a speciális kereske-delem területén
Szaktörténet Hegedűs Ernő A légi haderőnem haditechnikai fejlődésének hatása a hadműveleti tevékenységre a II. világháborúban
Bizt.politika Sándor András A terrorizmus – ma
Kiképzés-felk. Báthy Sándor, Réger Béla A MAGLITE logisztikai oktatási program fejlődési útja (1996-2004)
Rádli Tibor, Sipos Jenő Az európai és a hazai felsőoktatás hely-zetének változása, várható hatása a kato-nai felsőoktatási rendszer reformjára
Virágh Béla Minőségirányítási rendszer kiépítésének és fenntartásának tapasztalatai a katonai felsőoktatás gépészmérnök szakán
Könyvszemle Lits Gábor A „PANDUR” kerekes páncélozott harcjármű
Kaufmann János Az MH Repülőműszaki Szolgálatfőnök-ség kiadásában megjelenő „TÁJÉKOZ-TATÓ” 2004. 1. számában közölt fonto-sabb külföldi repülő szakmai cikkek és információk fordításainak rövid ismertetése
Tájékoztató Lakatos Péter A Magyar logisztikai Egyesület tájékoztatója
Németh Ernő Megalakult az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Tudományos Tanácsa
Kertai László A felújított Központi Üzemanyagraktár
Tartalomjegyzék Szerkesztőség TARTALOMJEGYZÉK