2004/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Impresszum Szerkesztő bizottság
A tartalomból A tartalomból
Előszó Gáspár Tibor A logisztika 2004-ben
Jároscsák Miklós Előttünk a 2004. év
Elmélet Jároscsák Miklós Az elmúlt évek haderő-fejlesztési kísérleteinek tervezési tapasztalatai
Balla Tibor A hatékonyság és a katonai logisztika kapcsolata I. RÉSZ. (A hatékonyság fogalma, hazai és nemzetközi értelemben, a méréselméleti alapok)
Fenyvesi Károly Nemzeti fegyverzeti igazgató
Lovász Zoltán Az üzembentartás időszerű kérdései I. RÉSZ. (Az üzembentartásról logiszti-kusoknak)
Szaklogisztika Nagy István A védelmi célú állami tartalékolás helyzete
Vasvári Tibor, Kónya László AMPLE-TRAIN NATO repülőgép ke-reszt-kiszolgálási gyakorlat logisztikai műveleteinek tapasztalatai
Németh Ernő Közlekedési konferencia: Az Irakba kitelepülő szállító – zászlóalj felkészítése, szállítása és működőké-pességének biztosítása (előszó)
Szarvas László  Közlekedési konferencia: A Magyar Szállító - zászlóalj felállítását és kitelepülését megelőző tervezési feladatok
Kókai Ernő Közlekedési konferencia: Az MH Szállító - zászlóalj kitelepítésének előkészítése és végrehajtása
Baráth István Közlekedési konferencia: Az MH Szállító - zászlóalj fogadásának, hadműveleti területre történő továbbjuttatásának és integrálásának általános körülményei
Bizt.politika Kasza Zoltán Az amerikai-orosz kapcsolatok néhány kérdése
Kiképzés-felk. Sári Gábor A logisztikai csapat-szakképzés meghatározó aspektusainak vizsgálata az önkéntes haderőre történő áttérés függvényében
Búzai László A humán faktor szerepe a repülésbiz-tonsági rendszerek működésében
Könyvszemle Lits Gábor „ULAN” az Osztrák Szövetségi Hadsereg új lövész-páncélosa
Kaufmann János Az MH Repülőműszaki Szolgálatfőnök-ség kiadásában megjelenő „TÁJÉKOZ-TATÓ” 2003. 6. számában közölt fontosabb külföldi repülő szakmai cikkek és információk fordításainak rövid ismertetése
Tájékoztató Turcsányi Károly A védelmi beszerzések reformja Nagy-Britanniában
Briák Ottó Egy olaszországi utazás tapasztalatai
Besenyő János Magyar logisztikusként az ENSZ Nyugat-szaharai missziójában
Övo. tart.jegyzék Szerkesztőség Összevont tartalomjegyzék (2003. évi 1-4 szám)
Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK