2003/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Előszó Jároscsák Miklós Pályázati felhívás
Elmélet Briák Ottó Az üzemgazdasági jellegű védelmi szakfeladatrend kidolgozásának és felhasználásának lehetőségei
Lovász Zoltán Ajánlások a logisztikai doktrínák kidolgozására
Szűcs László A katonai logisztika korszerűsítési lehetőségei
Gazda Pál, Kasza Zoltán A gazdaság és a katonai stratégia néhány közgazdasági összefüggése II.RÉSZ.
Gazda Pál, Balla Tibor Az anyagi erőforrás mozgásának néhány vonatkozása, illetve a civil és katonai javak átalakulása
Medveczky Mihály Befogadó Nemzeti Támogatás és a gazdaságfelkészítés tervezéseiről
Szaklogisztika Varga László A kiszolgáló-javító szervezetek tevékenysége egy légvédelmi rakéta szervezetnél
Németh Ernő Közlekedési konferencia (2002 Göd)
Kerekes Béla A” DYNAMIC MIX –2002”gyakorlat vasúti átcsoportosításának tapasztalatai
Kókai Ernő A “DINAMIC MIX – 2002 ”gyakorlat közlekedési tapasztalatai
Kókai Ernő A „Szablya 2002” gyakorlat szállítási tapasztalatai
Bizt.politika Csabai György Magyarország kikövezett útja a Varsói Szerződéstől a rendszerváltozáson át a NATO-ba
Kiképzés-felk. Búzai László Az önkéntes haderőre történő áttérés logisztikai összefüggései II. RÉSZ
Komondi Márton Reflexiók a hadmérnöki képzéshez a jövőbeni logisztikai támogatás képesség fenntartása érdekében
Tájékoztató Jároscsák Miklós Tájékoztató a Befogadó Nemzeti Támogatás központi adatbázis létrehozásának helyze-téről és további feladatairól
Lits Gábor A HEP-90 technológiai ugrás a mentesítésben, 90 típusú sugármentesítő-fertőtlenítő-méregtelenítő komplexum
Rácz János ENSZ-békefenntartó műveletek állandó működési eljárásai a nyugat-szaharai misszió logisztikai támogatásában
Besenyő János  A békefenntartás – a békekiképzés kérdései
Kaufmann János Az MH RMSZF-ség kiadványában megjelenő “TÁJÉKOZTATÓ” 2003/2 számában megjelent cikkek annotációja
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság