2002/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Előszó Tömböl László Előszó
Elmélet Kasza Zoltán Gondolatok a polgári és katonai logisztika kapcsoIatának néhány kérdéséről az újgazdaságban
Fleichhacker Ferenc A polgári logisztika törvényszerűségei jelene és jövője
Báthy Sándor Az ország területe védelmi célú előkészítésének logisztikai feladatai a közelmúlt tükrében
Szaklogisztika Veres István Az MH repülőeszközeinek helyzete, elgondolás rendszerbentartásukra (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Vasvári Tibor Köszöntő és előszó (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Vasvári Tibor Nemzetközi logisztikai tevékenységek tapasztalatai és várható hatása az üzemeltetésben (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Varga László Modernizíció és éIeslövészet (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Turcsányi Károly, Virágh Béla A minőségirányítási rendszer egyes elrnéleti és gyakorlati kérdései az MSZ EN ISO 9000-2001. szabvány szellemében
Tóth Zoltán A minimális NATO-képességek ellátásához szükséges repülóeszközök modenizációk szükségessége, lehetősége (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Sári Gábor A kiképzés, mint a képességalapú haderö megteremtésének fontos eleme
Sági János A légierőnéI várható fegyverrendszer váltás szükségessége, hatása az üzemeltetésre (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Mikula László Kockázatkezelés irányítása az MH hadfelszerelési eszközeinek és anyagainak beszerzésében ll. RÉSZ
Kóródi Gyula A térinformatika új lehetőségei a háborús sérült-ellátásban
Jároscsák Miklós A 2l. Hadszíntéri Tímogató Parancsnokság (USA) és a Befogadó Nemzeti Támogatás kapcsolata
Horváth László Az üzemgazdasági adatszolgáltatás helye, szerepe az üzemeltetésben. A Logisztikai Gazdálkodási Inforrnációs rendszer (LGIR) koncepciója (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Doór Zoltán Hozzászólás (Üzemeltetési tudományos konferencia)
Bizt.politika Pohl Árpád Az Osztrák biztonságpolitika és a hadsereg alkalmazási elvének változásai a Második Köztársaság megalakulásától napjainkig
Csabai György A XXI. Századi fegyverzetpolitika mintái az Atlanti-óceán két partján
Tájékoztató Szerkesztőség Katonai logisztikai Tudományos Konferencia (2002.11.20)
Új időszaki kiadvány a Zrínyi Miklós NemzetvédeImi Egyetemen
Kaufmann János Tájékoztató
Besenyő János  A kanadai NATO-angol nyelvképzés tapasztalatai és sajátosságai
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztőség
Impresszum Impresszum