2002/3. szám

Téma Szerző Cím
Tartalomjegyzék Szerkesztőség
 
TARTALOMJEGYZÉK
Tájékoztató Szerkesztőségi tájékoztató
Bizt.politika Csabai György Fenyegető veszélyek a 21. században
Kasza Zoltán Szövetség vagy semlegesség (gondolatok az osztrák biztonságpolitika történelmileg kialakult helyzetéről és mai távlatairól)
Elmélet Kopasz Jenő Áttekintés a haderőfejlesztési programok gazdasági tervezésének új rendszeréről
Dr. Gáspár Tibor Gondolatok a haditechnikai eszközök üzemben-tartásáról
Briák Ottó A képesség és feladatalapú tervezés elméleti alapjai
Dr. Jároscsák Miklós Hézagpótló javaslatok az összhaderőnemi logisztikai doktrínához
Dr. Fleichhacker Ferenc Elmélkedés a logisztikai doktrínáról és a jövő lehetséges fegyveres kihívásairól
Szaklogisztika Tóth Bálint A nagyfolyókon létesíthető ideiglenes közúti és vasúti átkelőhelyek szerepe az ország közlekedési rendszerében
Négyesi Imre A közlekedés és szállítás tervezésének információs igénye a BNT adatbázisának létrehozásához
Vasvári Tibor A légierő nemzetközi logisztikai tevékenységének néhány aspektusa
Sári Gábor A csapatoknál folyó logisztikai szakkiképzés és az önkéntes haderőre történő áttérés függvényében
Hangya Gábor A katonai logisztika és a haditechnikai kutatás-fejlesztés kapcsolatrendszere
Mikula László A hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési kockázatkezelésének irányítása
Borsos József A hosszútárolásba helyezés környezetvédelmi kérdései
Tájékoztató Szerkesztőség  Ülésezett az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács
Fenyvesi Károly Egy konferencia margójára
Lits Gábor Aknaelhárítás a Német Hadseregben
Kauffman János A MH Repülő Műszaki Szolgálatfőnökség kiadásában megjelenő 2002/3. számban közölt fontosabb külföldi repülő-műszaki cikkek fordításának rövid ismertetése
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból Szerkesztőség A tartalomból
Impresszum Szerkesztőség Szerkesztőbizottság