2002/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból Tartalomból
Előszó Jároscsák Miklós Főszerkesztői tájékoztató
Elmélet Báthy Sándor Új távlatok az  integrált  logisztikai támogatásban
Szűcs László A  katonai közlekedés  új rendszerkoncepciója
Tóth Bálint A közlekedési  infrastruktúra helye és szerepe  az  ország védelmében  és  védelmi felkészítésében
Budai István A honvédség egyes műszaki-technikai eszközfejlesztésének időszerű feladatai
Szaklogisztika Briák Ottó, Jároscsák Miklós A HM Gazdasagi Tervező Hivatal (GTH) jelenlegi helyzete es jövőbeni feladatai
Zsiborás János A HM-HVK Logisztikai  Csoportfőnökség megalakulása és jelenlegi helyzete (történelem és va1óság)
Bakó Antal Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (ÖLTP) megalakulásának  körülményei, feladatrendszere, az átalakítási elképzelések
Berzsenyi Péter lnformatika az  automatikus termékazonosításban
Turi János MH Üzembentartási Konferencia - Bevezető
Gáspár  Tibor Az MH haditechnikai eszközeinek helyzete, a fejlődés  irányai, lehetőségei
Rusz József Az MH  üzemfenntartasi rendszerének infrastrukrúrája a kor által támasztott követelmények tükrében
Turi János A konferencia bemutató foglalkozása
Mikula László Hadfelszerelési  anyagok  kockázatkezelésének kérdései
Bizt.pol Kende György, Matus János, Turcsányi Károly A biztonságpolitika és a haditechnika kölcsönhatása
Csabai György A  nemzetközi terrorizmus elleni  hadjárat első szakaszának tapasztalatai
Tájékoztató Gáspár  Tibor, Jároscsák Miklós A logisztikai folyamatok modellezése és az információs technológia
Fenyvesi Károly  Védelmi támogatás (DEFENCE-SUPPORT) NATO-ban   használt kifejezés magyar  értelmezése
Övo. tart.jegyzék Szerkesztőség Összevont tartalomjegyzek (2001.  l -4. szam cikkei)
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztőbizottság