2001/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Csabai György Világrend
Vasvári Tibor A légierő logisztikai biztoításának rendje és a korszerűsítés, fej Iesztés lehetséges irányai I. RÉSZ
Szaklogisztika Gáspár Tibor A technikai biztosítási rendszer korszerűsítése
Mikula Iászló A hadfelszerelési anyagok kockázatkezelésének kérdései I. RÉSZ
Konferencia Tóth Rudolf LOGISZTIKAI KONFERENCIA (2001. október 27. Budapest) Megnyitó
Fodor Lajos A HVKF bevezető előadása
Frigyer László A logisztikai modernizációs kutatómunka eddigi eredményei, a döntésre javasolt kérdések a koncepció véglegesítésére
Mráz István A logisztikai támogatással szembeni elvárások a hadászati-hadműveleti tervezés végrehajtásához
Zsiborás János A MH logisztikai támogatása minősített időszaki (békeműködéstől eltérő) működésének rendje, a logisztikai modernizáció tükrében
Adorjáni István Koncepció a fogyasztói logisztika támogatási rendszer békeidejű működtetésére
Keszthelyi Gyula A szervezési és működési elképzelések, feltételrendszerek a logisztikai modernizáció megvalósításában
Halasi Zoltán A logisztikai modernizáció és a gazdálkodási modell kapcsolata, a szabályozórendszer kialakulásának fő irányai
Nagy Tibor A logisztikai modernicáció szükségszerűsége és elgondolás annak megvalósítására a szárazfóldi haderőnél
Németh István A logisztikai modernizáció szükségszerűsége és elgondolás annak megvalósítására a légierőnél
Ronkovics József A logisztikai modernizáció megvalósításának rendje a haderő-átalakítás folyamatában
Báthy Sándor Az új típusú logisztikai szakállomány felkészítésének kérdései a logisztikai modernizáció megvalósítása során
Turcsányi Károly Az új üzembentartói szakállomány felkészítésének kérdései a logisztikai modernizáció megvalósítása során
Kovács Zoltán Hozzászólás
Havril András Vezérkarfőnök-helyettesi zárszó
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság