2000/2 szám

Téma     Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Báthy Sándor Új feladathoz új logisztikát
Lovász Zoltán A Szövetségesek Doktrínái a logisztikai támogatás elveiről, szerepéről, funkcióiról II. rész
Szaklogisztika Jároscsák Miklós, Budai István A Szövetséges erők mozgásának, manőverezéseinek műszaki támogatásához kapcsolódó nemzeti lehetőségek
Nagy István A Magyar Köztásaság gazdasági tényezőinek katona földrajzi értékelése
Sági LászIó Magyarország NATO tagságának §tratégiai szerepe az ország közlekedésében
Deczky Sándor Elnöki megnyitó + szerkesztőségi bevezető
Keszthelyi Gyula, Rohács József Repülőgépek modrenizálásának elmélete
Baksa Kálmán A harci helikopterek korszerűsítésének általános követelményrendszere
Juhász János A harci helikopterek feladatrendszere és a velük szemben támasztott követelmények a NATO-ban
Óvári Gyula Korszerü csapásmérő helikopterek harcászati-technikai jellemzői, alkalmazási lehetőségei
Gausz Tamás Harci helikopterek repülési tulajdonságainak és az ezt meghatározó tenyezők vizsgálata
Székely Gábor Az ezredforduló harci helikoptere a M1-24 ripusú bázisán
Urbán József Javítás - élettartam-növekedés - korszerüsítés
Kónya László A MI-24 típusú harci helikopterek fegyverrendszerének fejlesztési elvei, az eddig megvalósult korszerűsítések áttekintése
Oravecz József, Kováts László Dezső, Rohács József Harci helikopterek infravörös sugárzásának csökkentése
Varga György A HM Katonai Légügyi Hivatal légijárművek korszerűsítésével kapcsolatos feladatai
Tomolák Norbert Gondolatok a minőség műszaki-gazdasági elemzéséhez a Mi-24 harci helikopterek korszerűsítése folyamán
Deczky Sándor Zárszó
Szaktörténet Gyaramti József Hideg fegyverek, tűzfegyverek. (fejezetek a haditechnika történetéből)
Tájékoztató Turcsányi Károly A Magyar tudományos élet központjában a Magyar Tudományos Akadémia
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság