1999/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból Szerkesztőség A tartalomból
Elmélet Dobó Péter  A Magyar Honvédség logisztikai rendszere modrenizációjának héhány kérdése 
Csabai György Az európai védelempolitikáról 
Lovász Zoltán  A logisztikai doktrína helye és szerepe a stratégiai dokumentumok rendszerében 
Turcsányi Károly Vasvári Ferenc  A biztonságkultúra társadalmi, emberi (szellemi) összetevői
Jároscsák Miklós  A Befogadó (fogadó) Nemzeti Támogatás katonai logisztikát érintő feladatai és azok meg- valósításának feltételei 
Szaklogisztika Berzsenyi Péter  Gondolatok a NATO kodifikációs rendsze- réről 
Takács László, Juhász József Gábor  Gondolatok a logisztikai ellenőrzésről 
Turcsányi Károly  Szükség szerinti üzemfenntartás terjedésnek kiváltói és vizsgálatának lehetőségei 
Nagy István  A fegyverzettechnikai műhelygépkocsik és korszerűsítésének módjai 
Rádli Tibor  A Bundeswehr logisztikai tisztképzési rendszere 
Fleischhacker Ferenc  Négy nap - 4 év - nemzetközi törzsgyakorlás Stockholmban 
Mikula László A katonai minőségügy új kihívásai 
Füredi László  Minőségügyi közlemények 
MH KSZF-ség Előszó (Közlekedési konferencia 1999. Szeged)
Németh Ernő A KFOR Magyar Őr- és Biztosító Zászlóalj működési körletbe történő kiszállításának tapasztalatai 
Lőrincz Gábor A Magyar Őr -és Biztosító Kontingens (MÖBK) megalakításának, felkészítésének és útba indításának tapasztalatai 
Földházi György A vasút szerepe a katonai szállításokban, kiemelten a béketeremtő feladatok megoldása során 
Szarvas László A KFOR Magyar Őr- és Biztosító Zászlóalj alkalmazási helyére történő kiszállítás, illetve utánszállítás tervezésének és végrehajtásának tapasztalatai 
Nyitrai István A Magyar Őr- és Biztost Kontingens tevékenységének közlekedési szolgálattal kapcsolatos tapasztalatai 
Pataki Zsolt A Magyar Őr- és Biztosító Zászlóaljnál jelentkező szállítási feladatok és a kiszállítás gyakorlati végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság