1999/3 szám

Téma     Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Lovász Zoltán A logisztikai doktrína kidolgozásának tapasztalatai
Szűcs Laszló A katonai és polgári logisztika kapcsolódásának lehetőségei
Turcsányi Károly, Vasvári Ferenc A biztonságkultura néhány összetevője
Szaklogisztika Kovács Ferenc A katonai logisztika és a biztonsági beruházási programok összefüggései
Jóroscsák Miklós NATO műveletekben résztvevő Magyar erők Nemzeti Támogatásának aktuális kérdései
Nagy István A tűzérségi lövedékek fejlesztése (korszerűsítése) megvalósításának útjai külfőldön
Solténszky Laszló, Szendrői Szabolcs Konfiguráció management egy katonai minőség rendszertanusító szemszögéből
Reizinger Zoltán Az AQAP 150/159 III. kiadása
Logisztikai Tudományos Tanács A békefenntartó műveletek logisztikai biztosítása, különös tekintettel a KFOR műveletekre
Nagy Miklós A békefenntartással kapcsolatos nemzetközi engedélyeztetési eljárások tapasztalatai
Molnár László A békefenntartó műveletek csapatmozgásaival kapcsolatos határátlépések és vámeljárások rendje és tapasztalatai
Nahalkó József Békefenntartó műveletek logisztikai biztosításának tapasztalatai haditechnikai vonatkozásban, különös tekintettel a KFOR kontingensre
Pakocs Zoltán A békefenntartó műveletek logisztikai biztosításának tapasztalatai, különös tekintettel a ruházati ellátásra
Csák Gábor KFOR műveletek logisztikai támogatásának tapasztalatai, kiemelten az elhelyezési feltételek biztosítására
Németh Ernő Békeműveletek szállításának tapasztalatai
Márkus József Nemzetközi békefenntartó tevékenységekben résztvevő magyar katonai szervezetek logisztikai biztosításának eddigi tapasztalatai
Matos István A KFoR Kontingens logisztikai biztosításának tapasztalatai a végrehajtó szemszögéből
Vitár Zsolt Magyar Őr és Biztosító Kontingens logisztikai biztosítása
Polyák Tamás A béketámogató missziók pénzügyi biztosításának feladatai a műveleti területen
Kiképzés-felk. Morvai József A logisztikai biztosítás elmélete és oktatásának aktuális kérdései, irányai, különös tekintettel a légierő specifikumaira
RádliTibor Az osztrák tisztképzés történeti áttekintése, jelenlegi helyzete nemzetközi összehasonlításban
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság