1999/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Jároscsák Miklós Gondolatok a Magyar Honvédség gazdálkodási-ellátási rendjének aktuális általános és ágazati összetevőiről
Fleischhacker Ferenc A NATO 21. századi többnemzetiségű logisztikájának kihatásai békeműveletekre
Zsinkó József A katonai logisztikai folyamatok térinformatikai támogatása, különös tekintettel a befogadó nemzeti támogalásra
Szaklogisztika Jávor Endre Magyarország bekapcsolódása az IFOR logisztikai támogató tevékenységébe
Eszenyi Imre A haderő fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások és beszerzések egy kicsit másképpen
Farkas Zsolt A PfP - tól a NATo - felé
Csabai György, Eszenyi Imre A NATO központi szervezetei II. rész
Gaál Lajos Szolgáltatások minőségbiztosítása
Kelemen György Katonai minőségügy és minőségpolitika
Bittner István Az 1998-évi ruházati közbeszerzések végrehajtásának kereskedelemtechnikai és minőségbiztosítási tapasztalatai
Kende György, Magyar Gyula Hazánk NATO tagságából adódó új minőségbiztosítási feladatok a HM Haditechnikai Intézet tevékenységében
Ivánka István A TÜVATI Varyonvéde|mi Rt. minőségügyi rendszerének NATO AQAP-130 szerinti tanúsítása
Solténszky László HM Részvénytársaságok felügyeleti vizsgálatának eredményei
Reizinger Zoltán NATo Nemzeti Minőségbiztosítási Igazgatók AC/250 főbizottsága alá tartozó ''Adhoc szoftver'' munkacsoport 8. értekezlete Madridban
Szűcs Barna A Magyar Szabványügyi Testület Megfelelőségtanúsítási Műszaki Kollégiumának megalakulása
Szaktörténet Vasvári Vilmos Az 1848/49-es szabadásgharc hadfelszereIési felügyelője
Kiképzés-felk. Báthy Sándor NATo logisztikai törzstiszti tanfolyam a ZMNE-en
Tájékoztató Rádli Tibor Az ellátó csapatok jellemzői a Bundeswehr szárazföldi haderőnemeinél
Lits Gábor Ökológia és a Bundeswehr (fordítás)
Szerkesztőség Összevont tartalomjegyzék (1997. és 1998. évi cikkekről)
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság