1998/3. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Báthy Sándor A nemzetgazdaság mint a befogadó nemzeti támogatás és a nemzeti támogató elem bázisa 
Gyarmati József Matematikai modell alkalmazása a mozgó­sítás egyes folyamatinak logisztikai szem­pontú vizsgálata 
Szaklogisztika Fleischacker Ferenc A többnemzetiségű erők logisztikai biztosításának NATO és ENSZ felfogása a békeműveletek tükrében 
Jároscsák Miklós Katonai logisztikai feladatok a Befogadó Nemzeti Támogatás előkészítése időszakában 
Csabai György Új szempontok a NATO polgári szükségállapot tervezésében való részvételre
Sági László A Magyar Katonai Közlekedési rendszer NATO követelmények szerinti felkészítése
Lakatos Lászlóné Közbeszerzési törvény és a katonai minőségbiztosítás 
Rusz József A haditechnikai eszközök minőségének megóvása céljából bevezetett hosszú időtartamú tárolás térnyerésének tapasztalatai
Füredi László Néhány gondolat a szakértői tevékenységről
Reizinger Zoltán Minőségügyi közlemények
Puskás Ernő Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Hivatal
Szaktörténet Gáspár Tibor A fegyver és lőszerbiztosítás kérdései az 1848- 49-es szabadságharcban
Horváth Attila Baross Gábor munkássága, jelentősége hazánk közlekedési fejlődésében és annak katonai hatásai
Kiképzés-felk. Duchaj István, Dudás József  A Jövő közlekedési tisztképzésével kapcso- latos elgondolás
Turcsányi Károly, Vasvári Ferenc  Biztonságtudomány oktatása a ZMNE-en a korszerű menedzser szemlélet kialakításának szolgálatában.
Lengyel János A befogadó nemzeti támogatás az V. Brit - Magyar logisztikai gyakorlat kapcsán
Tájékoztató Vincze Gyula Az információs hadviselés stratégiai dimenziói
Lits Gábor Harci-technikai eszközök javítása különleges esetekben a Bundeswerben
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság