1998/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Báthy Sándor Gondolatok a katonai logisztika és a katonai közlekedés kapcsolatának néhány aspektusáról
Turcsányi Károly, Bera József A haditechnikai eszközök üzemeltetése a katonai közlekedés-szállítás és a környezetvédelem néhány alapvető összefüggése
Horváth Sándor Informatika alkalmazásának lehetősége a logisztikában
Szaklogisztika
 
Turcsányi Károly, Lengyel János A haditechnikai biztosítás néhány kérdéséről a NATO ajánlásokban alkalmazott meghatározások, elvek és eljárások alapján
Csabai György, Eszenyi Imre Központi logisztikai szervezetek a NATO-ban
Jároscsák Miklós A NATO logisztikai jelentési rendszer alapjai, főbb összetevőinek belső tartalma
Csabai György Az együttműködés alfája a NATO-ban
Pakocs Zoltán A Magyar Honvédség ruházati szolgálatának költségvetési helyzete
Pálos Emil Minőségrendszerek tanusítása
Füredi László A minőségirányítás és minőségbiztosítás témájú szabványsorozat továbbfejlesztésének koncepciója az ezredfordulóig
Mikula László A Francia Védelmi Minisztérium Általános Fegyverzeti Bizottsága kormányzati minőségbiztosítási tevékenysége
Szűcs Barna Rendvédelmi szervek haditechnikai eszközeinek minősítése
Soós Tamás Amit a védőeszközökről tudni kell
Daróczi Nándor Import lőszerbeszerzés minőségbiztosításának eljárásrendje
Szaktörténet Horváth Attila A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két világháború között
Gáspár Tibor Adalékok a magyar hadiipar történetéhez (1948-1997)
Kiképzés-felk. Németh ernő, Baráth István "TRILÓG-98" többnemzetiségű, háromoldalú, kétfokozatú logisztikai törzsvezetési gyakorlat tapasztalatai
Zsiborás János Bevezetés a NATO béketámogató műveletek logisztikájába, az LMI rövid jellemzése
Tájékoztató Vincze Gyula  Földi mozgékonyság és a Bundeswehr szállító járművei (fordítás, Joachim Schoprion cikke)
Lits Gábor Új generációjú alegységsátor a Bundeswherben
Gáspár Tibor Haditechnikai konferencia
Gaál Lajos A Magyar Minőség Társaság pályázati felhívásai
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság