1997/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Szaklogisztika Dobó Péter, Jároscsák Miklós A felsőszintű logisztikai vezetőszervek  kialakításának elgondolása a haderőreform jelenlegi szakaszában
Szűcs LászIó Az állami logisztikáról a Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK) ürügyén
Jároscsák Miklós A haderő átalakításának általános és logisztikai összefüggései
Csabai György Polgári szükségállapot tervezés a NATO-ban és a Stockholmi Javaslatok (Nemzetközi tapasztalatok)
Vágner Béla A területvédelmi ezred háborús alkalmazása ATB-nak főbb sajátosságai
Helmeczi Gusztáv A közlekedési szolgálat szerepe, fejlesztési lehetőségei az anyagi-technikai (logisztikai) biztosítás rendszerében
Szaklogisztika Füredi László Minőségügyi díjak és a minőségi önértékelés összefüggései
Szűcs Barna Védelmi iparunk minőségi követelményei és fejlődésének kilátásai
Szűcs Barna, PáIos Emil Minőségügyi közlemények
Németh István, Németh Emő Nemzetközi közlekedési kedvezmények,  megállapodások és a hazai felsőszintű szabályozások hatása a katonai mozgásokra (közlekedésre)
Takács Károly Az ESZKÖZ-rendszer II.
MH BTH Ellenőrzési Osztály Tájékoztató az MH 1996. évi biztonságtechnikai és munkavédelmi helyzetéről
Lőrinczy György A villamos balesetek
Varga László Anyagnyilvántartási fegyelem a számítástechnikai eszközök és anyagok vonatkozásában
Szaktörténet Gáspár Tibor Mozgó javítóműhely (Tüzér oszlop)
Horváth Attila A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának megteremtése, szervezeti keretei I. rész
Kiképzés-felk. Rádli Tibor Gondolatok az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés katonai főiskolán történő bevezetésének lehetőségéről
Tóth András Szerződéses katonák kiválasztása, katonai és szakmai felkészítése a logisztikai ezrednél
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság