1997/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Előszó Emlékezünk és búcsúzunk
Szaklogisztika Duchaj István Hadtáp anyagellátás, avagy disztribúció ???
Szaklogisztika Adamecz János Vasúti lőszerkirakó állomás, mint a logisztikai biztosítás eleme
Szaklogisztika Szűcs LászIó NATO-orientált közlekedési szolgálat
Szaklogisztika Rugár Oszkár Gondolatok az üzemanyag gazdálkodás privatizációjáról
Gáspár Tibor A zászlóalj harccsoport tevékenyégének anyagi-technikai (logisztikai) biztosítása
Csabai György A NATO-hoz történő csatlakozás alapvető (politikai, katonai- és pénzügyi) kérdései
Szűcs Barna T-72M harckocsik beszerzésének minőségbiztosítása
Pálos Emil Beszámoló az V. Magyar Minőség Hét eseményeiről
Németh István, Németh Emő A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos  helyzetelemzés a Magyar Honvédségnél és a NATO tagországokban
Vasvári Tibor A valós anyagi-technikai biztosítás végrehajtásának tapasztalatai a COOPERATIVE CHANCE - 96 NATO/PfP légierő gyakorlaton II. Rész
Hajsrekker Sándomé A Magyar Honvédség mérőeszköz hitelesítő kalibráló rendszerének helyzete, korszerűsítésének feladatai
Takács Károly Az ESZKÖZ-rendszer
Regényi Eörs Miért halt meg egy gépkocsivezető?
Szaktörténet Suba János A Térképészet Intézet földrajzi (országleíró) osztályának működése
Zimonyi István Szakgyűjtemény létesült
Kiképzés-felk. Farkas Zoltán Gondolatok a logisztikai tisztek jövőbeni képzéséről
Hautzinger Gyula A főiskola szintű gazdálkodási tisztképzés lehetséges továbbfejlesztése
Tájékoztató Sági LászIó Tapasztalatok és tanulságok egy NATO gyakorlatsorozatról
Tájékoztató Farkasné Zádeczky lbolya A humán munka tapasztalatai az MH Hadtáp  Szolgáltató Központban
Szerkesztőség Összesített tartalomjegyzék (1996. 1-4.szám)
Szerkesztőségi tájékoztató
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság