1996/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Szaklogisztika Duchaj István A közlekedési rendszer háborús felkészítésének logisztikai rendszerszemléletű megközelítése
Szaklogisztika Réger Béla, Zsiborás János Brit-magyar hadműveleti logisztikai tervezési gyakorlatról
Szaklogisztika Csabai György Fogalmak, tények és kilátások a hadügyi forradalomban II. Rész
Szaklogisztika Jároscsák Miklós, Lengyel András Változatok a logisztikai szervezetei elemek kialakításához és állománytáblába építéséhez
Szaklogisztika Gáspár Tibor Gondolatok a haderő átalakításáról
Szaklogisztika Lovász Zoltán A haderő átépítés hatása a háborús harcanyag-biztosítás rendszerére
Szaklogisztika Vasvái Tibor A valós anyagi-technikai biztosítás végrehajtásának tapasztalatai a COOPERATIVE CHANCE-96 NATO PfP légierő gyakorlaton I. Rész
Szaklogisztika Rugár Oszkár  Az IFOR-erőkben tevékenykedő Magyar Műszaki Kontingens üzemanyag biztosításának tapasztalatai
Szaklogisztika Pakocs Zoltán Pénzkeret-gazdálkodás a ruházati szolgálatban
Szaklogisztika Kopasz Jenő A HM és MH szállítóival szemben támasztott követelmények
Szaklogisztika Bittner István Közbeszerzési törvény alkalmazása a HM BH. kereskedelmi és minőségbiztosítási gyakorlatában
Szaklogisztika Füredi László Költségkímélő, csoportos felkészítés az IS0-9000 kompatibilis minőségbiztosítási rendszerekre a kisvállalkozók részére
Szaklogisztika Lakatos István, Lakatos Lászlóné A katonai mínőségügy helyzete a környező országokban II. Rész
Szaklogisztika MH BTH Ellenőrző Osztály Tájékoztató az MH 1996-első félévi biztonságtechnikai és munkavédelmi helyzetéről
Szaklogisztika Bánki István Esettanulmány fegyverbalesetről
Kiképzés-felk. Pohl Árpád, Veneki József A BJKMF Hadtáp és Pézügyi Tanszéke  által végrehajtott 1996-évi záró gyakorlat tapasztalatai
Rugár Oszkár A védelmi hadművelet üzemanyag biztosítása az MH PK-i "Hadászati Paranacsnoki törzshadijáték" alapján
Márkus József Az anyagi-technikai szakalegységek és a sor-szakállomány szakmai felkészítése csökkentett szolgálati időben
Tájékoztató Jancsek Tibor Néhány gondolat a NATO I. Anyagmozgatási Konferenciájáról és a csere-felépítményes mozgatási rendszerről
Markolt Gusztáv Termékazonosítás NATO értelmezésben
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság