1996/3. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Szaklogisztika Dobó Péter, Baranyi Ferenc Parancsnoki és törzshadijáték tapasztalatai
Szaklogisztika Komondi Márton A Délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) logisztikai biztosításának helyzete
Szaklogisztika HVK Euro-Atlani Integrációs Munkacsoport (J-4) A NATO logisztikai alapelvei és eljárásai (MC 319)
Szaklogisztika Csabai György Fogalmak, tények és kilátások a hadügyi forradalomban
Szaklogisztika Márkus lózsef A haderőátalakítás hatásai a gépesített hadtest hadműveletének anyagi-technikai biztosítására
Szaklogisztika Lovász Zoltán A haderő átépítés által indukált változások a technikai biztosításban
Szaklogisztika Pakocs Zoltán A Magyar Honvédség ruházati gazdálkodásának jellemző vonásai
Szaklogisztika Nagy István A harckocsi és harcjármű fegyverzet fejlesztésének lehetőségei
Szaklogisztika Vágner Béla A Magyar Honvédségnek átalárendelt határőr erők anyagi-technikai biztosításának néhány aktuális kérdése
Szaklogisztika Pohl Árpád A technikai biztosítás és az egészségügyi biztosítás alapjai az Osztrák Szövetségi Hadseregben
Szaklogisztika Lakatos István, Pálos Emil A katonai minőségügy helyzete a környező országokban l. rész
Szaklogisztika Daróczi Nándor A magyar lőszergyártás jelenlegi helyzete
Szaklogisztika  Szűcs Barna A NATO minőségbiztosítási szervezete, struktúrája, feladatai és részvétele a Partnerség a Békéért programban
Szaklogisztika Mikula LászIó, Pálos EmiI Minőségügyi közlemények
Szaklogisztika Sörös István Munkavédelmi képviselők a hadseregben
Szaklogisztika Bánki István Esettanulmány fegyverbalesetről
Szaklogisztika Beneda László Esettanulmány emelővillás targoncával bekövetkezett balesetről
Szaktörténet Németh Emő, Tóth Bálint Történelmi áttekintés a 150. éves magyar vasút és a honvédelem kapcsolatáról
Gáspár Tibor A fegyver- és lőszerbiztosítás történetének főbb eseményei a mai kor tükrében
Tájékoztató Tóth László, Pázmándi Imre Egy NATO konferencia és tanulságai, avagy a termékazonosítási rendszer fejlesztése
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság