1996/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Dobó Péter, Baranyi Ferenc A haderő átalakítás hatása a logisztikai  biztosítás elméletére és a gyakorlati megvalósításra
Csabai György Logisztikai alapvetések az Egyesült Államok hadseregében
Kovács Dezső Létezhet-e logisztika pénzügy nélkül? III. Rész
Szaklogisztika Dicse Tamás Az MH üzemanyag szolgálat készletképzési és lépcsőzési rendje átalakításának lehetőségei
Lovász Zoltán A hadszíntér-előkészítés haditechnikai biztosítási szakeladatai
Vágner BéIa Laktanyák (objektumok) technikai eszközök és anyagok visszahagyásával, azok igénybevételével, valamint felhasználásával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása
Kopasz Jenő Az MH haditechnikai beszerzési rendjének fejlesztése
Pákh Miklós, Füredi László Bemutatkozik a Magyar Minőség Társaság
Gönye Péter A gyártás és szolgáltatás minőségértékelése (GYSZM)
Mikula LászIó, Fodor Jenő A SZU-22M3 típusú repülógép ipari nagyjavításának minőségbiztosítási kérdései
PáIos Emil, Lakatos Lászlóné, GaáI Lajos Minőségügyi közlemények
Varga László Az MH ATFCS-ség Ellenőrzési Osztályának 1995-évi tevékenysége és annak főbb tapasztalatai
Varga LászIó Anyagok és eszközök nyilvántartása, mozgatása (esettanulmány)
Lőinczy György A villamosság biztonságtechnikája
Szaktörténet Boros László Budapest Daróczi úti Ruházati Raktár 90. évfordulójára (1905-1995)
Duchaj István, Horváth Attila, Suba János Kísérletek a honvédelmi érdekek érvényesítésére az 1920-as évek magyar  közlekedéspolitikájában
Kiképzés-felk. Havas Tibor Az akadémiai anyagi-technikai két éves alapképzés tapasztalatai és elképzelt jövője a Nemzetvédelmi Egyetemen
Keresztesi Gábor A gépesített hadtest védelmi hadművelete anyagi-tecltnikai biztosításának lehetőségei és feltételei a végrehajtott parancsnoki- és törzsvezetési gyakorlatok tükrében
Tájékoztató Fenyvesi Károly Tájékoztató a COOPERATIVE AURA gyakorlatról
Márkus József, Zóka lózsef Németországban állomásozó USA gyalog-hadosztály ellátó alegységeinél tett látogatás tapasztalatai
Tóth LászIó BelföldiTermékosztályozás(BTO), egy lépés Európa felé
Övo. tart.jegyzék Szerkesztőség Összesített tartalomjegyzék (1995.1-4.szám)
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság