1995/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Csabai György A NATO logisztikájáról (szerepek, fogalmak, funkciók, kategóriák, elvek és szervezetek)
Kovács Dezső Létezhet-e logisztika pénzügy nélkül? II. Rész
Szaklogisztika Kiss László Ferenc, Tóth László A Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerének perspektívái
Csikesz Ferenc Korszerűsödik a rádiótechnikai rendszerünk?
Lovász Zoltán A haditechnikai eszközveszteségek várható alakulása harcban, hadműveletben
Báthy Sándor A Bundeswehr technikai biztosításának néhány összefüggése
Kéri Tamás, Sztajonev György A katasztrófák következményeinek felszámolására létrehozott katonai egészségügyi mobil szervezetek néhány logisztikai kérdéséről
Gellér Bálint A brit szárazföldi haderő mérőeszköz kalibráló rendszere
Vári László Minőségbiztosítási körkép
Győrfi Ferenc A katonai minőségbiztosítás a haditechnikai termékeket előállító vagy szolgáltató cégeknél
Pálos Emil, Gaál Lajos A megbizhatóságirányítás új nemzetközi szabványrendszere
Füredi László Minőségügyi közlemények
Nagy Béla, Varga László A csapatélelmezés és pénzügyi vonzatai
Szaktörténet Vágner Béla Hadiélelmezés fejlődése honfoglalástól napjainkig
Horváth Attila, Suba János A trianoni békeszerződés hatása a magyar haderő fejlődésére és az ország katonaföldrajzi, közlekedési helyzetére
Kiképzés-felk. Hautzinger Gyula Gondolatok a külföldi hadseregek ellátó szervezeteiben szolgálatot teljesítő tiszti állomány felkészítéséről
Rugár Oszkár A katonai kerület szervezetre történő áttérése anyagi-technikai biztosításának végrehajtása
Tájékoztató Vasvári Ferenc Megalakult az MH Biztonságtechnikai Hivatal
Lőrinczy György Biztonságtechnikai felmérő vizsgálatok
Komondi Márton Gondolatok a "Cooperative Light '95 PfP" gyakorlat valós biztosításának tapasztalatairól
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság