1995/3. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Turcsányi Károly Az elmélet logisztikai tételek adaptációja a hadseregben
Czank László Gondolatok a MH katonai logisztikai rendszerének háborús működéséről, különös tekintettel az anyagi biztosításra
Kovács Dezső Létezhet-e logisztika pénzügy nélkül?
Szaklogisztika
 
Bittner István A védelem ATB megvalósítása a nemzeti erőforrások bevonásával
Csabai György Biztonság és a gazdasági biztonság interdepenciája a XXI. Század előestéjén
Dobó Ferenc Közlekedési biztosítás, de hogyan?
Pohl Árpád Az osztrák haderő anyagi-technikai biztosító szervezeteinek jellemzői és azok funkcionális felépítése
Kis Mihály Katonai kerület válságkezelési feladatai és a gépesített hadtest önálló védelmi hadművelete anyagi-technikai biztosításának tapasztalatai egy hadijáték tükrében
Szűcs Barna A Magyar katonai minőségügyi intézményrendszer
Pálos Emil A nemzeti szabványosítás és minőségügy új törvényei
Daróczi Nándor Áttekintés a katonai műszergyártás, javítás helyzetéről és minőségbiztosításának alakulásáról
Füredi László, Szűcs Barna Minőségügyi közlemények
Svéd László, Szolnoki László Az egészségügyi szolgálat korszerűsítése
Horváth László A SCUD-B hadműveleti-harcászati rakétarendszer és megsemmisítése
Gyarmati Sándor Gondolatok az MH élelmezési ellátásának rendszeréről
Pakocs Zoltán Az MH ruházati szolgálati költségvetésének főbb jellemzői 1994-95-ben
Furka Zsigmond A gépjárművek üzemeltetése és igénybevétele ellenőrzésének tapasztalatai
Varga László, Pálos László Lakáskultúra
Szaktörténet Horváth Attila A hadsereg mozgás-szervezésének változásai a második világháborúig
Rugár Oszkár Az anyagi-technikai szolgálat története a második világháborútól napjainkig
Tájékoztató Turcsányi Károly, Kóthay János, Gaál Csaba Logisztikai Tudományos Konferencia
Tájékoztató Fenyvesi Károly Nemzetközi szeminárium Londonban
Szarka György NATO logisztikai tanfolyam Hamburgban
Vasvári Ferenc Tájékoztató a MH közalkalmazottainak 1994. évi baleseti helyzetéről
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság