1995/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Jancsek Tibor A Magyar Honvédség logisztikai eszközrendszere egyes elemeinek továbbfejlesztéséről
Csabai György Infrastruktúra a NATO-ban
Nathan J. Power A logisztika szerepe a haderő előrevonásában
Gáspár Tibor Az anyagi-technikai biztosítás néhány időszerű kérdése
Rugár Oszkár A gépesített hadtest anyagi-technikai biztosításának rendszere és a katonai kerület ATB rendszerében való kölcsönhatás vizsgálata
Czank László A gépesített hadtest anyagi biztosításának rendszervizsgálata
Fenyvesi Károly A katonai és védelmi közigazgatás kapcsolódó feladatai, együttműködés területei (II. rész)
Gáspár Tibor Az együttműködés lehetőségei a katonai kerület (gépesített hadtest) és a működési területén lévő védelmi közigazgatás, rendőrség, határőrség és területvédelmi erők között az anyagi-technikai biztosítás kérdéseiben
Szaklogisztika Szekendi Zoltánné A kettős könyvvitelre történő áttérés végrehajtásának tapasztalatai a csapattagozatban
Pálos Emil, Gaál László A minőségirányítás, a megbizhatóság-irányítás és a környezetirányítás szabványrendszerei
Kajtár Gábor A katonai szabványosítás időszerű kérdései
Füredi László Minőségbiztosítási rendszert kiépítő kisvállalkozók csoportos felkészítésének módszere és annak alkalmazása
Lakatos István Katonai híradóberendezések ipari javításának tapasztalatai a megbízhatóság és a gazdaságosság összefüggésében
Szűcs Barna, Lakatos Lászlóné Minőségügyi közlemények
Vasvári Tibor A repülőtér előkészítő zászlóalj alkalmazásának néhány kérdése
Wolfgang Weiner Egészségügyi szolgálati támogatás a többnemzetiségű NATO erők békefenntartó műveleteihez
Duchaj István, Horváth Attila Szajoli baleset katonaszemmel
Varga László, Takács László, Juhász József Az ellenőrzések tapasztalatai
Simon Ákos Hozzászólás a Katonai Logisztika c. kiadvány 1994/3. számában megjelent "Munkavédelmi, biztonságtechnikai oktatás, képzés jelene, jövője" c. cikkhez
MH ATFCSF-ség Munkavédelmi Osztálya Tájékoztató a Magyar Honvédség 1994. évi üzemelésbiztonsági és munkavédelmi helyzetéről az 1995. évi kiemelt feladatokról
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság