1994/4. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Kóthay János A helyreállítás logisztikája
Várvölgyi Zoltán Holland fegyveres erők és a logisztika
McDonald Ch.C. Technológiai innováció a logisztikai biztosításban
Szaklogisztika Balázsy László A racionalizálási módszerek oktatása és alkalmazásuk lehetőségei a katonai gazdálkodásban
Lakatos Péter, Czank László Hadtápgazdálkodás és elemzés
Pakocs Zoltán A harci ruházat fejlesztésének folyamata a belga hadseregben
Gáspár Tibor Vitafórum a technikai kiszolgálás, csapatjavítás feladatairól, lehetőségeiról
G.Maresaux Békefenntartó tevékenységek logisztikai biztosításának tanulságai a francia hadseregben
L.B.Christensen A Dán Békefenntartó erők logisztikai támogatásának tapasztalatai
S. Burzynski Lengyel tapasztalatok a békefenntartói tevékenységek logisztikai biztosításában
H.F. Dukers Holland logisztika a kambodzsai ENSZ feladatnál
Svéd László Magyar orvoscsoport az Öböl-háborúban I. Rész
Vámos László Kataszrrófa és katasztrófa-orvostan
Sztanojev György, Polgár József, Kéri Tamás Katasztrófák egészségügyi következményeinek felszámolására létrehozott egészségügyi szakorvosi "modellszervezet''
Bán József A hadiipari termékek és szolgáltatások, hadfelszerelési cikkek minőségbiztosításának problémái
Szaklogisztika
 
Füredi László Sajátosságok a kisvállalatok minóségbiztosításában, kúlönös tekintettel a ''MH szállítója" cím elnyerése vonatkozásában
Lakatos Lászlóné Termékfelelősség
Pálos Emil, Lakatos Lászlóné, Solténszky LászIó Minőségűgyi közlemények
MH ATFCSF-ég Munkavédelmi Osztálya Útmutató a munkavédelmi-biztonság-technikai tevékenységek értékeléséhez
Dobó Ferenc A MH katonai közlekedési szolgálata az első világháborútól a nyolcvanas évekig
Németh Ernő A vasúti tüzérség kialalakulása és alkalmazása az első világháborúban
Kiss József Húszéves a Magyar Honvédség Parancsnokság Ellátó lgazgatósága
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság