1994/3. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Blanchard B. S. Logisztika a tervezésben: jövőbeni kihívások
Chase T. Objektív logisztikai rendszer a 21. században
Timkó Kálmán A mai magyar katonai logisztika és a legfontosabb feladatok
Geller István A Magyar Honvédség biztosítási rendszereinek helyzetfelmérése, kritikai elemzése
Tóth Bálint Az ország védelem felkészítése terén a közlekedési rendszerrel szemben támasztott követelmények
Győrfi Sándor Az anyagok, eszközök váltásának döntéselméleti összefüggései
Pohl Árpád Az osztrák szövetségi hadsereg anyagi-technikai biztosításának általános rendszere
Vez.-Szerv. Szenes Zoltán Ahadtápvezetés helyzete, feladatai, problémái
Vasvári Tibor A hadtáp együttműködés tartalma és területei
Adorjáni István A hadtápvezetés gyakorlati megvalósulása az anyagi-technikai integrációban a szárazföldi csapatoknál
Takács László Az Anyagi-technikai Főnök helye, szerepe a hadtápellátás megszervezésében
Jeney Géza A hadtápgazdálkodás elemzése és ellenőrzése
Marosán László A hadtápellenőrzés és a gazdasági elemzés csapatszintű megvalósítása
Horváth Tibor A csapatszintű hadtápgazdálkodás vezetésének gyakorlati kérdései. Külös tekintettel az önálló kisalegységekre
Balogh Róbert A hadtápfőnöki beosztás átadás-átvétel tapasztalatai, célszerű követelményei
Szaklogisztika
 
Halasi Zoltán A Magyar Honvédség 1994. évi költségvetési gazdálkodásának helyzete, ez évi feladatainak fő irányai
Hollósi Nándor A Magyar Honvédség anyagi-technikai gazdálkodásának helyzete, további feladatai
Asztalos Kálmán A Magyar Honvédség fenntartási és elhelyezési gazdálkodásának helyzete
Németh Sándor Az MH Szárazföldi csapatok gazdálkodási helyzete
Pakocs Zoltán A Magyar Honvédség ruházati szolgálatának költségvetési helyzete
Szűcs Barna Minőségügyi követelmények
Mikula László, Kecskés István, Fodor Jenő A MH Repülő Műszaki Intézet követelményrendszerének érvényesítése az ejtőernyőgyártás területén
Vári László, Kramlics József A Tiszai Finomító minőségbiztosított üzemanyaggyártásának hasznosítható tapasztalatai
Duchaj István Alapvető számvetések az elszigetelt terület vasúti vonalszakaszai igénybevétele célszerűségének meghatározásához
Gáspár Tibor Javítószervezetk alkalmazásának újszerű kérdései
MH ATFCSF-ség Munkavédelmi Osztálya A munkavédelmi-biztonságtechnikai oktatás, képzés jelene, jövője
Szaktörténet Németh Ernő Történeti áttekintés a vasút világháborúban betöltött szerepéről II. rész
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság