1994/2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Kóthay János  A haditechnikai biztosítás, mint alkalmazott logisztikai rendszer
Robert d. Chelber, Harmurt Schmidt-Petri A NATO -leépítés logisztikájának menedzselése
Pálos Emil, Lakatos Lászlóné, Solténszky László Az amerikai légierő beszerzési folyamatainak minőségbiztosítása
Dobó Péter, Baranyi Ferenc Az anyagi-technikai biztosítás rendszere a tábori hadsereg védelmi hadműveletében
Vágner Béla A területvédelmi ezred háborús anyagi-technikai biztosításának néhány kérdése
Kis Mihály A gépesített lövészzászlóalj és lövészszázad védelmi harca anyagi-technikai biztosításának egyes kérdései
Gáspár Tibor Javaslat a fegyverzettechnikai eszközök biztosítási rendszerének korszerűsítésére
Novoszáczki György Az elöl fekvő sebészeti kórház múködésének általános kérdései
MH Logisztikai Programiroda A honvédelmi költségvetés forrásainak kezelése
Lénárt Ferenc A konverzió csehországi tapasztalatairól
Szaklogisztika Tóth Mihály A Magyar Honvédség Repülőműszaki Intézete a repülésbiztonság szolgálatában
Duchaj István Elszigetelt terület vasúti vonalszakaszai forgalma megszervezésének alapjai
MH Gazdálkodási Hivatal szerzői közössége Gyártók és szolgáltatók minőségügyi rendszerei
Szűcs Barna A katonai minőségügy feladatai és területei
MH ATFCSF-ség Munkavédelmi Osztálya Tájékoztató a Magyar Honvédség 1993.évi munkavédelmi és biztonságtechnikai hely zetéről, valamint az 1994.évi feladatokról
Szaktörténet Németh Emő Történeti áttekintés a vasút világháborúkban betöltött szerepéről
Kiképzés-felk. Gajdács János Képezzünk szolgálatvezetőket
Jakusch György Az élelmezési szoigálat konferenciájának visszhangja
Hosszú Gyula Reagálás az élelmezési szakmai konferencián elhangzott megálIapításokra
Tájékoztató MH ATPCSF-ség Tudományos Tanács A MH Anyagi-technikai szaigálat l 994. évre tervezett főbb tudományos kutatási témáinak  jegyzéke
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság