1994/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Elmélet Kóthay János Átalános logisztikai módszerek
Németh Ernő A logisztikai központok hazai telepítésének elképzelései és a honvédelmi célú alkalmazás lehetőségei
Rutmerford W.R., Brame W.L. A logisztika (ellátás) diverzifikált koncepciója
Lascelles J.A.E. Logisztika a NATO-ban és a kanadai  fegyveres erőkben
Szűcs László Integráció és logisztika
Gáspár Tibor Az integráció tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei a haditechnikai szolgálatoknál
Bősze Tamás Gondolatok a tüzérség lőszerbiztosításáról
Szaklogisztika Szarka István Fejlesztési irányok, konverzió és kooperáció a magyar védelmi iparban
Nagy András A magyar védelmi ipar problémái
Kapusy György A haditechnikai fejlesztés aktuális kérdései a Magyar Honvédségben
Brenton C. Fischmann A NATO szerepe és tevékenysége  a védelemiipari együttműködésben
Lénárt Ferenc A magyar védelmi ipar
Szenes Zoltán Az integrációs fejlődés lehetőségei a nyugat-európai védelmi iparban
MH GazdáIkodási Hivatal szezői kollektívája Javaslat a Magyar Honvédség beszállítási rendszerének létrehozására
Jósvai Attila Konferencia az élelmezési szolgálat helyzetéről
Vasvái Ferenc Visszapillantás a 2. Biztonságtudományi világkongresszusra
Kovács László A Szárazföldi csapatok munkavédelmi (biztonságtechnikai) vetélkedőjének tapasztalatai
Kiképzés-felk. Márkus József Területvédelmi csapatok alkalmazásának anyagi-technikai biztosítása
Hautzinger Gyula Gondolatok a gazdásztiszt-képzés problémáiról
Tájékoztató Szerkesztő bizottság A katonai logisztika (ATB) Szerkesztő Bizottságának ülése
Szerkesztőség Összesített tartalomjegyzék (1994. 1-4 szám)
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság