1993/1. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
A tartalomból A tartalomból
Előszó Dobó Péter Beköszöntő
Elmélet Janza Károly A MH logisztikai rendszerének kialakításáról
Knoll Imre A logisztika helyzete és fejlesztési irányai
Ungvár Gyula Nulláról kell-e indítani a katonai logisztikát
Hollósi Nándor, Dobó Péter A védelmi hadművelet (harc) anyagi-technikai biztosításának elvi kérdései
Szenes Zoltán Anyagi-technikai biztosítás az Öböl-háborúban
Szaklogisztika Geiger István A MH Haditechnikai csoportfőnökségről
Varga Mihály A MH Páncélos és gépjárműtechnikai szolgálat harc- és gépjárműtechnikai eszközei helyzetéről
Budai István A MH Műszaki - technikai szolgálata
Gáspár János, Lokody Attila A vegyivédelmi anyagi - technikai biztosítás aktuális feladatai és speciális problémái
Jósvai Attila Az élelmezési szolgálat helyzete, feladatai
Ürögi József, Bátaszéki Judit A MH EZ élelmiszer készletének átalakítása,  a korszerű subcalóriás táplálkozási követelményeknek megfelelően
Gubicza Gyula A petróleumlámpától a rakétáig
Újvári Mihály A MH Ruházati Ellátó Központ tevékenységéről
Simán György Üdültetés, gyermekek gondozása
Varga László A hadigazdálkodásról
Kiss László Ferenc Az MH Anyagi - technikai Informatikai Központról
Svéd lászló, László Imre Honvédegészségügy
Németh István A közlekedés biztosítás rendszere, szakági feladatainek fontosabb kérdései
Szaktörténet Littomericzky János A Hadtáp Szolgáltató Központ története (1967-1992)
Kiképzés-felk. Jaroscsák Miklós A harckészültség anyagi-technikai biztosításának főbb összefüggései
Csűrös János Az akadémiai képzés, ezen belül az Anyagi-technikai Fakuktás múltja, jelene, elképzelt jövője
Kis Mihály, Illich Ferenc A honvédelmi dandár harcászati gyakorlata anyagi-technikai biztosításánek tapasztalatai
Tájékoztató MH ATFCSF-ség Munkavédelmi osztálya I. A Honvédség korszerűsítése és a munkavédelem II. Tájékoztató a MH 1992. évi munkavédelmi (baleseti) helyzetéről és az 1993. évi feladatokról
Kovács László A munkavédelem és gazdálkodás összefüggő kérdései
Tartalomjegyzék Szerkesztőség Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Szerkesztő bizottság