1987/3. szám

Szerző Cím
A hadtápbiztosítás elmélete
Csabai György Az ellátó csapatok csoportosításának néhány elméleti és gyakorlati kérdése
Villányi Ferenc A várható ellenség részéről alkalmazásra kerülő fegyverfajták és a valószínű hadműveleti-harcászati irányok hatása a prognosztizálható egészségügyi veszteség nagyságára
Vágner Béla A rendszerbe lépő új harci-technikai eszközök hatása a csapatok hadtápbiztosítására a honi légvédelmi rakétacsapatoknál
Péli István Adalékok a hadműveletek közúti biztosításának elméletéhez
Harckészültség és hadtápkiképzés
Eőri Tibor A zászlóaljparancsnok-helyettes vezetési rendjének első tapasztalatai, az előrehaladás útjai, a megerősített gépesített lövészzászlóalj harcában
Rádli Tibor Tapasztalataim a hadtáp tisztjelöltek hegyi kiképzésében
Pásztor István, Márkus József A repülőegységek és alegységek harctevékenysége hadtápbiztosításának tervezése és vezetése, s ehhez a számítástechnika alkalmazásának lehetőségei
A csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, katonai közlekedés
Kapus Gyula, lllich Ferenc A csapatvezetés gazdasági feladatai a szolgálati és életkörülmények javításában
Újvári Mihály A társfegyveres testületek együttműködése a ruházati szolgálatban
Kajdi József A HM-közvetlen szervezetek hadtáp gazdasági szakellenőrzésének kérdései
Sáfár Bálint, Dobó Ferenc A katonai vasúti közlekedés és szállítás néhány kérdése a MÁV-val történő együttes tevékenységnél
Szűcs László Gondolatok a szállításszervezésről (konzultáció)
Hasznos tapasztalatok
Lapos Mihály Néhány gondolat a 11. Országos anyagmozgatási konferencia kapcsán
Estók Sándor A jövedelmezőség feltételeinek megteremtése a kisegítő gazdaságban
Tájékoztató közlemények
MN KSZF-ség, Littomericzky János 1. Tájékoztató az MN Szállítási Tanács ülésről 2. A Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség újítói konferenciája és kiállítása 1987
Munkavédelmi közlemények
MN Pénzügyi Szolgálat- Főnökség Baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 1. Tájékoztató a polgári alkalmazottak 1986. évi baleseti helyzetéről; 2. Védekezés a természeti hatások ellen; 3. A karbantartás és a biztonság összefüggése, a karbantartási-javítási munkák veszélyei
Hadtáptörténet
Zimonyi István Az új demokratikus hadsereg személyi állománya szolgálati és életkörülményei biztosításának költségvetési alapjai (1945-1948)
Tóth József A Magyar Néphadsereg lakásgazdálkodása (1945-1980)
Folyóiratszemle
Azujev Az "ellenség" mögöttes területén folyó harc érdekében
V. A. Csirvin Tudományos munkák kidolgozásának tökéletesítéséről
Jv. G. Saposnyikov Sebesültek hátraszállítása légi szállítóeszközökön
Mellékletek, Tartalomjegyzék
Szerkesztőség Mellékletek
Szerkesztőség Tartalomjegyzék