A Magyar Közlöny 13. és a Hivatalos Értesítő 5. száma

A Magyar Közlöny 13. és a Hivatalos Értesítő 5. száma

A Magyar Közlöny 13. számában - https://magyarkozlony.hu - két HM rendelet található:

"A honvédelmi miniszter 1/2019. (I. 31.) HM rendelete a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól"

"A honvédelmi miniszter 2/2019. (I. 31.) HM rendelete a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról"

 

A Hivatalos Értesítő 5. számában - https://magyarkozlony.hu - hét HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 3/2019. (I. 31.) HM utasítása  a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020–2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról"

"A honvédelmi miniszter 4/2019. (I. 31.) HM utasítása  a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról"

"A honvédelmi miniszter 5/2019. (I. 31.) HM utasítása  a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól"

"A honvédelmi miniszter 6/2019. (I. 31.) HM utasítása  a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről"

"A honvédelmi miniszter 7/2019. (I. 31.) HM utasítása  a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről"

"A honvédelmi miniszter 8/2019. (I. 31.) HM utasítása  a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról"

"A honvédelmi miniszter 9/2019. (I. 31.) HM utasítása  a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról"