Új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás módosítása

2018.11.13 20:01

A Magyar Közlöny 174. számában - https://www.magyarkozlony.hu

Általános érdeklődésre számot tartó dokumentum:

 A Kormány 209/2018. (XI. 13.) Korm. rendelete az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a) a 9. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a tízmillió forintot, b) a 9.  § c)  pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a tizenötmillió forintot.” 

2. § Az R. a) 1. § c) pontjában, IV. fejezete címében, 71. § a), c) és e) pontjában és 72. § (1) bekezdésében a „három vagy több gyermekes” szövegrész helyébe a „többgyermekes” szöveg, b) 72. § (1) bekezdésében a „9. § c) pontja” szövegrész helyébe a „9. § b) vagy c) pontja” szöveg, c) 78. § (1) bekezdésében az „a 31–35. §-ban” szövegrész helyébe az „a 30–35. §-ban” szöveg, d) 78. § (2) bekezdésében a „három vagy több gyermekes” szövegrészek helyébe a „többgyermekes” szöveg lép. 

3. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök