MTA Természettudományi Kutatóközpont meglátogatása

2015.03.12 07:41

Tisztelt Tagtársak!

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont meglátogatásának tervezett időpontja: 

2015. március 25-én 15.00-tól kb. 16.30-ig

Címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

A helyszínre való utazás egyénileg történik.

Gyülekező: a Petőfi hídnál 14.45-kor.

Megközelítése:  https://www.ttk.mta.hu/elerhetosegek/ 

Amit az intézet tevékenységi területeiről érdemes tudni:

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez. A kutatóközpont és intézetei ellátják a kutatóközpont alapító okiratában meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:

1. A szerves kémia terén

  • Új reakciótípusok kidolgozása, új gyűrűvázak, vegyülettípusok szintézise szerves kismolekulák és szupramolekulák körében, kémiai szerkezet igazolása és a kísérleti folyamatok értelmezése műszeres technikával és elméleti számításokkal.

2. Az anyag- és környezetkémia terén

  • Felfedező kutatások és kísérleti fejlesztés az anyagtudomány és a környezettudomány egyes kiemelt területein, különös tekintettel azok kémiai vonatkozásaira. Felfedező kutatások a nanométeres méretskálájú funkcionális anyagok területén és az eredmények alkalmazása integrált nano/mikrorendszerekben.

3. Az enzimológia terén

  • Természettudományi alapkutatások és kísérleti fejlesztés a biológiai tudományok egyes területein (biofizika, biokémia, bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia). Felfedező kutatások a gyógyszerhatások molekuláris szintű biológiai alapjainak vizsgálatára. Kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozása érdekében.

4. A kognitív idegtudományok és a pszichológia terén

  • Felfedező kutatások és alkalmazások a kísérleti pszichológia, humán-, fejlődés- és összehasonlító pszichofiziológia, szociális fejlődéslélektan, szociálpszichológia és kulturális pszichológia területén.

A létszám előzetes megállapításához kérjük a programon résztvenni szándékozó tagtársak regisztrációját.

 Határidő: 2015. március 20-án 12.00-ig.