Brizáns robbanóanyagok implóziója

2019.12.12 08:40
Dr. Molnár László, az MKLE tagja 2019.12.11-én "Brizáns robbanóanyagok implóziója" címmel előadást tartott az NKE Hungária kőrúti campusán.
Az előadás anyaga honlapunkon, a fegyverzeti "felületen" a következő címen olvasható:
Részvételi szándékát kérjük jelezni és az alábbi adatokat Dr. habil. Berek Tamás mk. alezredes, tanszékvezető e-mail címére - berek.tamas@uni-nke.hu - megküldeni szíveskedjen 2019. december 5–ig.
- Név, Szül. idő (év, hó, nap), Szül. hely, 
- Édesanyja neve, 
- Arcképes igazolvány sz., 
- Gk. frsz. (Beléptetés: Szgk–val NKE Zách u. kapu)
Gyalogosan NKE Hungária krt. 9–11. főkapu