Magyar Közlöny 211. szám

2018.12.24 18:35
A Magyar Közlöny 211. számában, amely 23., vasárnapi keltezéssel jelent meg - https://magyarkozlony.hu - az MH-t érintő dokumentum:
"A Kormány 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
 ...
15. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat1) 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcím K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 143 441 651 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra
...
3. melléklet az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozathoz