Magyar Közlöny 208., 209., 210. szám

2018.12.22 07:48
A 208. számban - https://magyarkozlony.hu - egy az MH-t közvetlenül érintő dokumentum található :
"A Kormány 281/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető  intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról"
A "honvéd" szófragmentumot az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
"2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról"
"2018. évi CXXVII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról"
"2018. évi CXXXII. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról"
"2018. évi CXXXIV. törvény egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról"
"A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról"
 
A 209. számban -  https://magyarkozlony.hu -a "honvéd" szórészt az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
"A Kormány 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról"
"A Kormány 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról"
 
A 210. számban - https://magyarkozlony.hu - egy, a közbeszerzéseket érintő dokumentum található:
"A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról"
A 209. számbanhttps://magyarkozlony.hu - a "honvéd" szórészt az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
"A Kormány 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról"
"A Kormány 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról"
 
A 210. számban - https://magyarkozlony.hu - egy, a közbeszerzéseket érintő dokumentum található:
"A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról"