Magyar Közlöny 206. 207. szám

2018.12.21 06:59
A 206. számban - https://magyarkozlony.hu - négy, az MH-t közvetlenül érintő dokumentum található:
"A Kormány 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete a honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról"
"A honvédelmi miniszter 19/2018. (XII. 20.) HM rendelete a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról"
"A Kormány 1765/2018. (XII. 20.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról"
"A Kormány 266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról"
 
A 207. számban - https://magyarkozlony.hu - egy, az MH-t közvetlenül érintő dokumentum található:  
"2018. évi CXIV. törvény a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról"
A "honvéd" kifejezést v. szótöredéket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
"2018. évi CXV. törvény A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról"
"2018. évi CXVIII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról"
"2018. évi CXXI. törvény Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról"
"271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól"