Magyar Közlöny 203. és 204. szám

2018.12.19 06:52
A 203. számban - https://magyarkozlony.hu - egy kormány határozat érinti az MH-t:
"A Kormány 1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozata a NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása érdekében, tekintettel az Iraki Köztársaság kérésére és a NATO 2018. július 12-i döntésére, és figyelemmel a NATO és az Iraki Köztársaság között létrejött jogállási megállapodásra engedélyezi, hogy a NATO Iraki Missziójában a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fős) kontingens kiképzési, tanácsadási, valamint parancsnoki, törzs-, és támogatói feladatok ellátása érdekében részt vegyen a misszió befejezéséig.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"
A következő okmányok tartalmazzák a "honvéd" és "katona" szófragmentumot:
"A pénzügyminiszter 13/2018. (XII. 18.) PM rendelete az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"
"A Kormány 1735/2018. (XII. 18.) Korm. határozata a Szent László lovagkirály-zarándokút intézményes kereteinek megteremtéséről és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításáról"
 
A 204. számban egy, az MH-t is érintő dokumentum található:
"A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2018. (XII. 18.) MvM rendelete a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról"