Magyar Közlöny 199. szám

2018.12.14 06:39
A Magyar Közlöny 199. számában -   https://magyarkozlony.hu   
"A Kormány 1674/2018. (XII. 13.) Korm. határozata a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Telepíthető sebészeti ellátó (Role-2) képesség fejlesztése érdekében kialakításra kerülő Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény beszerzésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány Magyarország védelmi képességének további erősítése, a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) korszerű egészségügyi ellátó képességének fejlesztése, valamint a  Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításának elősegítése érdekében 1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatra tekintettel az  MH részére megfelelő új Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény beszerzését kezdje meg; Felelős: honvédelmi miniszter Határidő: azonnal 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  honvédelmi miniszter részére az  MH szükségleteinek megfelelő korszerű Role-2 egészségügyi ellátó létesítmény beszerzése, valamint a  kapcsolódó logisztikai támogatási és szolgáltatási feladatok biztosítása érdekében szükséges, több költségvetési év (2020–2021) előirányzatait érintő kötelezettségvállalást a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH Egészségügyi Központ cím előirányzatai terhére 7 680 000 000 forint értékben.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"
 
"A Kormány 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozata a járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges forrásbiztosításról"