Magyar Közlöny 193., 194. és 195. szám

2018.12.07 07:53
A 193. számban a MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.
A 194. számban a MH-t érintő dokumentumok:
"2018. évi LXXXIV. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról" - XIII. fejezet
"2018. évi XCV. törvény a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról"
A Kormány 1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről"
A 195. számban a MH-t érintő dokumentum:
"A Kormány 1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozata Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról
A Kormány 1. egyetért azzal, hogy Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) közel-keleti békefenntartó tevékenységének támogatása érdekében, a honvédelmi miniszternek, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben a  Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) nemzetközi válságreagáló és békefenntartó feladatokban történő további szerepvállalására kell javaslatot tennie; 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy készítse elő a NATO koszovói nemzetközi erőiben (KFOR), a NATO afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM), valamint az  ENSZ libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL) keretében történő magyar katonai szerepvállalás növelését, nagyságrendileg 100–270 fős létszámkerettel; 3. felhívja a honvédelmi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a) kezdjék meg a Honvédség részvételének növelésével kapcsolatos egyeztetést a műveletekben részt vevő stratégiai partnerekkel, illetve a vezető nemzetekkel, b) az a)  pontban foglalt egyeztetések eredményei alapján terjesszenek elő javaslatot a  Kormány részére a Honvédség nemzetközi katonai szerepvállalása növeléséről, valamint azok erőforrásigényeiről. Felelős: honvédelmi miniszter külgazdasági és külügyminiszter Határidő: 2019. március 31.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"