Magyar Közlöny 188. szám

2018.11.30 08:29
A 188. számban - https://www.magyarkozlony.hu - két kormány rendelet érinti a MH-t:
 
"A Kormány 221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek megtérítéséről"
 
"A Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
...
7. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
...
 
17. §  A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”