Magyar Közlöny 178. szám

2018.11.19 08:18

A Kormány 1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozata az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Munkacsoport feladata, hogy) „d) áttekintse az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében elfogadott egyezményekből, megállapodásokból, az  európai uniós tagságból és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó, az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatokat, valamint figyelemmel kísérje azok végrehajtását,” 2.  A Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „3. A Munkacsoport tagja a) az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára, b) a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, c) az Emberi Erőforrások Minisztériumának ca) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, cb) egészségügyért felelős államtitkára, cc) oktatásért felelős államtitkára, cd) nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, ce) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, d) a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára,e) az Igazságügyi Minisztérium ea) parlamenti államtitkára, eb) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára, f) az Innovációs és Technológiai Minisztérium tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára, g) a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára, h) a Miniszterelnökség ha) civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, hb) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, hc) európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, hd) üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára és i) a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.” 3.  A Korm. határozat 11. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai) „b) az  alapvető jogok biztosa, az  Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, a  Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és” 4.  A Korm. határozat a következő 13a. ponttal egészül ki: „13a. Az Emberi Jogi Kerekasztal az üléseit tematikus munkacsoportok keretében tartja. A tematikus munkacsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről és a  tematikus munkacsoportok elnökeinek kijelöléséről a Munkacsoport dönt. A tematikus munkacsoportok működéseinek részletes szabályait ügyrendjükben állapítják meg.” 5.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök

https://www.magyarkozlony.hu