Magyar Közlöny 167-168. szám

2018.11.01 10:13

Magyar Közlöny 167. szám:

"A Kormány 1537/2018. (X. 30.) Korm. határozata a 2019-ben az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről. 

Magyar Közlöny 168. szám:

Az Országgyűlés 25/2018. (X. 31.) OGY határozata a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

Általános jelentőségű a közlöny mellékleteként megjelent 23/2018. (X. 31.) OGY határozat:

A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia https://www.magyarkozlony.hu

 

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2019-ben az államtudományi és közigazgatási,

rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az új belépő

létszámkeretet az alábbiak szerint határozza meg:"

... az alapképzésre felvehető hallgatók létszáma ... katonai felsőoktatásban ... támogatásban részesülők létszáma 265 fő ... mesterképzésre és osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma ... katonai felsőoktatásban ... támogatásban részesülők létszáma 70 fő