Magyar Közlöny 162. szám

2018.10.18 16:41

A Magyar Közlöny 162. számában - https://www.magyarkozlony.hu - a tárcát érintő kormány határozat:

"A Kormány 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról" ...

d) az Áht. 21.  § (4a)  bekezdésében és az  Ávr. 23/A.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

 18 323 008 991 forint átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint. Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, agrárminiszter, honvédelmi miniszter, belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal" ...

"10. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, "

"2. melléklet az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozathoz" ...

Kiadás

"XIII. Honvédelmi Minisztérium 2 Magyar Honvédség 206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei K6 Beruházások 1 599 500 000" Ft

Támogatás

"XIII. Honvédelmi Minisztérium 2 Magyar Honvédség 206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 1 599 500 000 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 352117 3 Fejezeti stabilitási tartalék -1 599 500 000"