Magyar Közlöny 156. szám

2018.10.11 06:43

A Magyar Közlöny 156. számában - https://www.magyarkozlony.hu - az MH-t elsődlegesen érintő dokumentum nem található.

 

Közérdeklődésre számot tartó határozat:

"Az Alkotmánybíróság 17/2018. (X. 10.) AB határozata a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló  27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának „ , vagy” szövegrésze, b) pontja, (2)–(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata „és a 2. pontban” szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről"