Magyar Közlöny 155. szám

2018.10.10 07:05

A Magyar Közlöny 155. számában - https://www.magyarkozlony.hu - egy védelmi logisztikai tárgyú dokumentum található:

 

"A Kormány 1492/2018. (X. 9.) Korm. határozata a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Logisztikai raktárcsarnok építése” című projekt támogatásának növeléséről

1.  A Kormány a) egyetért a  KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Logisztikai raktárcsarnok építése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint, b) egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával, c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával. Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2018. október 15. 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 3.  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:93 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

Az 1. mellékletben  maximum 199 574 831 Ft támogatás szerepel az alábbi indoklással_

"A projekt új raktárcsarnok megépítését és a meglévő bővítését teszi lehetővé a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Raktárbázisa területén. Ennek eredményeként a katasztrófavédelmi és polgári védelmi felszerelések és beavatkozási eszközök központosítva tárolhatóak. Ezáltal gyorsul a reakcióidő, lerövidül a műveletek logisztikai előkészületének ideje, ami a lakosság számára emelt minőségű katasztrófavédelmet nyújt."