Logisztikai Szakgyűjtemény - honvédelmi igazgatás

2020.04.23 10:50

A szerzők Germuska Pál és Horváth Miklós jóvoltából Logisztikai szakgyűjteményünk új kötettel - A magyar honvédelmi igazgatás története 1945-1990 - gyarapodott.

A honvédelmi igazgatás kérdéskörét összefoglaló munka (503 oldal) honlapunkon innen elérhető:

Tartalomjegyzéke az alábbi:

AJÁNLÁS
BEVEZETÉS
I. MAGYARORSZÁG A SZOVJET ÉRDEKSZFÉRÁBAN
A kommunista párt harca a haderő kizárólagos politikai ellenőrzéséért
956 politika- és hadtörténeti vonatkozásai
 A haderő pártirányításának és ellenőrzésének rendszere, 1956–1989
 Szovjet megszálló erők Magyarországon
 A szovjet csapatok kivonása Magyarországról
 Magyar döntés a Varsói Szerződés felmondásáról
II. A HONVÉDELEM LEGFELSŐBB SZINTŰ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA
 A haderő irányításának közjogi kérdései, 1945–1948
 Direkt pártirányítás a honvédelemben, 1948–1952
 Az állami döntéshozatal helyreállítása – a Honvédelmi Tanács létrehozása
 és kezdeti működése, 1952–1955
 Kísérlet a közjogi rendezésre – a Honvédelmi Tanács békeidőszaki ügyrendje
 A béke- és rendkívüli időszaki irányítás különválasztása
 A honvédelmi vezetés törvényi szintű szabályozása
 A honvédelem irányításának korszerűsítése az 1970–80-as években
 III. FEJEZETEK A KATONAI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETÉBŐL
 A nemzeti haderő alapjainak megteremtése, 1944–1949
 A katonai közigazgatás átalakítása
 A hátországvédelem egységes rendszerének megteremtése
 A mozgósítás személyi és anyagi szükségleteinek biztosítása
 A mozgósítás során alkalmazott formák és módszerek
 Adalékok a polgári munkakörben meghagyás története
 A légoltalom szervezetének kialakítása
 A légoltalmi szervezetek átalakítása és fejlesztése
 A kitelepítés mint a lakosság védelmének alapvető eszköze
 Légoltalomból polgári védelem
 Polgári védelmi szervezetek egy esetleges háború következményeinek enyhítésére
IV. ORSZÁG- ÉS GAZDASÁGMOZGÓSÍTÁS
Szovjet hadigazdaság és magyar országmozgósítás
A gazdaság felkészítése a kiemelt haderőfejlesztésre, 1948–1949
A közigazgatás és a gazdaság militarizálása, 1950–1953
Konverzió és visszafogás, 1953–1959
A mozgósítási rendszer korszerűsítése, 1959–1971
1971–1989
„Számítási év terve” – a háborús felkészülés adaptálása modern viszonyokra
FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM
Hivatkozott levéltári források
Felhasznált irodalom
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 

https://drive.google.com/file/d/1vXLuEiaM8_NCJQwKe8yTQdZc53WD4q11/view