Kuriózum nemcsak hadtáposoknak

2017.05.25 15:41
A tartalomból: 
- Hadtápkiképzés.
- Térképjelek oktatása.
- A hadtápparancsnok harcos szellemben való továbbképzése.
- A Szovjetunió gazdasági alapja a Nagy Honvédő Háborúban.
- Élelmezési szolgálatvezető bajtárs! Ismered a burgonyát?
- Lovak edzése és teljesítőképessége. Idősebb lovak behajtása.
Keréknyomok fontossága gépjármmű balesetek kivizsgálásánál.Igazi kuriózum az 1950-es évekből, nemcsak hadtáposoknak és nemcsak hadtörténészeknek...
 
A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai és támpontok a helyszíni ellenőrzésre.
Alkalmazó megbeszélés lefolytatására ualó felkészülés és annak módszere.
Hadtáp alkalmazó megbeszélés.
Hadtápkiképzés.
Térképjelek oktatása.
A hadtápparancsnok harcos szellemben való továbbképzése.
A Szovjetunió gazdasági alapja a Nagy Honvédő Háborúban.
A kollektiv szerződés és a honvédség,
Adalékok az élelmezési szolgálat ellátásához III. rész.
Élelmezési szolgálatvezetö bajtárs! Ismered a burgonyát?
Lovak edzése és teljesítőképessége.
Idősebb lovak behajtása.
Keréknyomok fontossága gépjármmű balesetek kivizsgálásánál.