Közgyűlés - 2021

2021.10.18 16:54
 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület éves beszámoló és feladattervező közgyűlését 2021. október 13-án 17 órától tartotta meg a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (Báró Hazai Samu laktanya, 1095 Budapest, Soroksári út 152.) dísztermében.
Dr. Keszthelyi Gyula ny. ddtbk., az Egyesület elnöke megnyitójában üdvözölte a közgyűlésen megjelenteket, és külön köszöntötte Bozó Tibor vezérőrnagy urat, a rendezvény házigazdáját.
Az elnök Úr megállapította a megjelentek létszáma alapján a határozatképességet:
 
Ennek alapjána a tagság létszáma 142 fő (tag 132 fő, tiszteletbeli tag 5 fő, pártoló tag 5 fő), szavazásra jogosult 132 fő. A jelenléti ív alapján megállapításra került, hogy a közgyűlésen megjelent személyesen 48 fő (47 tag, 1 pártoló tag), 18 főt  teljes körű meghatalmazással képviselnek, így a szavazásra jogosultak száma 65 fő.
 
Tekintve, hogy a 2021. október 06-án 17.00 órára meghirdetett közgyűlésre a szavazatra jogosult tagok közül csak 42 fő jelezte a részvételt, így a közgyűlés az Alapszabály X. fejezet 7. pontja alapján határozatképtelen, ezért második közgyűlést kellett összehívni, amely a PTK vonatkozó paragrafusa alapján a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 
A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
 
  • Az elnökség beszámolója a 2020. évi tevékenységről;
  • Az elnökség beszámolója az Egyesület 2020. évi gazdálkodásáról;
  • A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója;
  • Az Egyesület elnökségi tagjának megválasztása;
  • A 2021. október – 2022. februári program jóváhagyása;
  • A 2021. évi költségvetési terv jóváhagyása;
  • A 2021-2022. évi tagdíj meghatározása;
  • Egyebek.
 
Az Egyesület alelnöke, Komondi Márton 2020. november 04-én elhunyt és a gyászidőszak leteltével szükséges a megüresedett elnökségi poszt betöltése. 
 
A közgyűlés a titkos szavazás eredményeként elnökségi taggá, majd az elnökség alelnökké Kocsis Lajos ezredest választotta meg.
 
A rendezvény egyetértésben, jó hangulatban, előremutató hozzászólásokkal, javaslatokkal zajlott. 
 
A közgyűlés záró akkordjakén, a hagyományoknak megfelelően, állófogadáson vettünk részt, ahol baráti beszélgetések és visszaemlékezések tették emlékezetessé a napot. A rendezvényen készült fényképek innen elérhetők.
 
Dr. Horváth Tibor ezds.